Tùng Dương - tung-duong

Tùng Dương sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Tùng Dương đã được tiếp xúc với âm nhạc, đặc biệt chịu ảnh hưởng từ ông trẻ là cố nhạc sĩ Trần Hoàn, tiếp xúc với nhạc jazz từ lúc còn rất nhỏ tuổi, điều đó giúp góp phần định hình phong cách của anh sau này. Năm 1995, Tùng Dương đoạt giải thưởng đầu tiên, Huy chương bạc Giọng hát hay Phát thanh Truyền hình Toàn quốc năm 1995. Năm 1999, anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội, dưới sự dẫn dắt...

Top BEAT