Thu Hà - thu-ha

Ca sĩ người Việt gốc Hoa - khá thành công ở thể loại nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn, và một số nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. CD đầu tay: Trả nợ tình xa Nhạc phẩm thành công: Lãng đãng chiều đông Hà Nội.