Quốc Khanh - quoc-khanh

Quốc Khanh đã đến định cư tại Florida từ năm 1993. Và vì thích nhạc từ hồi nhỏ, nên đã tự học và đánh đàn, hát hò lai rai trong các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam ở Florida. Sự say mê âm nhạc, ca hát đã đeo đuổi Quốc Khanh suốt những năm sinh sống tại Florida, mặc dù cũng bận học, bươn chải trong cuộc sống, cho đến khi được biết tin Trung Tâm Asia mở cuộc thi tuyển ca sĩ hồi năm 2007, thì Quốc Khanh đã vui mừng tham dự ngay, và lẽ dĩ nhiên đã trúng tuyển và được chọn. Từ...