Quang Hào - quang-hao

Anh từng sống ở Hà Nội hơn 10 năm và là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuối năm 2012, Quang Hào "đầu quân" về Đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng. Tháng 4/2013, anh tổ chức liveshow đầu tiên có tên Về dưới mái nhà. Giữa năm 2015, anh có đêm nhạc Đừng ví em là biển cùng Anh Thơ. Album đã phát hành: - Mời Em Về Thăm Phố Biển (2013)