La Thăng - la-thang

Năm 2014, nhóm La Thăng hoạt động chỉ với hai thành viên chính thức là Kevin Huy Khánh và Huy Nam (Huy Thọ) sau sự rời đi của hai thành viên Minh Quyền và Nguyên Hiếu. Mặc dù cả hai thành viên của La Thăng đều gặt hái thành công nhất định nhưng nhóm đã chính thức tan rã khi Huy Khánh bất ngờ xin nghỉ hát vì bận việc gia đình.