Hoàng Mỹ An - hoang-my-an

Á quân cuộc thi So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy 2013.