Cát Tiên - cat-tien

Cát Tiên đã có dịp về thăm quê cha đất tổ lần đầu tiên sau khi cô thâu hình cho trung tâm Vân Sơn ở Phillipin cách đây không lâu. Nhờ đó, cô mới thấu hiểu được cảnh lam lũ và cực nhọc của những người dân quê, Rạch Giá, quanh năm chỉ sống bám vào thửa ruộng trong cảnh dãi dầu mưa nắng. So sách với cuộc sống cô được hưỡng ở Hoa Kỳ thật là một trời một vực để trong tâm hồn Cát Tiên nãy mầm ý thức cực khổ của những bật sinh thành. V&ag...