Ngân Hàng Vietcombank

Tên TK: Phạm Văn Tạo

Số TK: 1037011423

 

Ngân Hàng Techcombank

Tên TK: Phạm Văn Tạo

Số TK: 19037266118017