[Album] Qua Cơn Mê - Dạ Khúc Cho Tình Nhân 2 (2008)